Тechno Мobile

 

За контакт: editor@techno-mobile.eu

Партньори

Новини

Новината е представена
от Зорница Таскова [редактор]


Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата

На 29.11.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата за периода завършващ на 30.09.2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 30.09.2017 е 970. От тях 54 са корпоративни инвеститори и 916 са физически лица.

Консолидираните приходи за първите девет месеца нарастват с BGN 9.487 хиляди лева, или с 34,29% в сравнение аналогичния период на 2016 година. Те достигат BGN 37.157 хиляди.

 

Регион

30.9.2017

BGN '000

30.9.2016

BGN '000

Изменение

BGN '000

Изменение

%

Австралия 59 42 17 40,48%
Азия 508 190 318 167,37%
Африка 17 15 2 13,33%
Европа 19 630 17 914 1 716 9,58%
Обединено кралство 5 691 2 778 2 913 104,86%
Южна Америка 16 44 -28 -63,64%
Северна Америка 11 236 6 687 4 549 68,03%
Общо 37 157 27 670 9 487 34,29%

 

Консолидираните приходи в Азия отбелязват най-голямо процентно нарастване от 167% в сравнение с първите девет месеца на 2016 година, като достигат BGN 508 хиляди. Втори по размер на ръст за периода са приходите от Великобритания, които нарастват с 105% и достигат BGN 5.691 хиляди или 15% от общите приходи. Ръст от 68% отбелязват продажбите в Северна Америка, като достигат до BGN 11.236 хиляди или 30% от общите приходи. Приходите от Европа също отбелязват ръст от 9%, но техния относителен дял от общите продажби намалява до 53% от общите приходи за периода.

EBITDA отбелязва увеличение от 29,34% в сравнение с деветмесечието на 2016 и достигат BGN 10.991. Съответно нетната печалба за деветмесечието нараства с BGN 910 хиляди или с 37,87% в сравнение с аналогичния период на 2016 година, като достига BGN 3.313 хиляди.

Третото тримесечие на 2017 година е и първото тримесечие от началото на изпълнението на обновената Стратегия за растеж на Сирма Груп Холдинг /начало на изпълнението е 01.07.2017 година/. Постигнатите отлични резултати са изцяло в синхрон с поставените в Стратегията цели.


Web-BG Pipe.bg Dobavi.com Ping.bg Lubimi.com Digg del.icio.us svejo.net

Напиши своя коментар* Всички полета са задължителни