Тechno Мobile

 

За контакт: editor@techno-mobile.eu

Партньори

Съветите на спеца

Новината е представена
от Светлин Желев


IBM представя решения за повишаване на сигурността при използване на мобилни и облачни технологии и управление на големи обеми от данни

IBM обявява 10 нови продукта и подобрения, с които ще спомогне за повишаване на защитата на компаниите, използващи облачни изчисления, мобилни технологии и управляващи големи обеми от данни. С новите софтуерни предложения клиентите на IBM ще могат да осъществяват контрол върху сигурността при мобилните устройства, да намалят вътрешните и външните  заплахи и рисковете за сигурността в облачни среди, както и да увеличат сигурността на бази данни.

IBM е сред първите компании, които предлагат решения за  сигурност на данните за платформата  Hadoop и други големи платформи  за управление на данни. Продуктите като IBM InfoSphere Guardium for Hadoop и IBM InfoSphere Optim Data Privacy предоставя възможност за мониторинг на сигурността в реално време и автоматизиран отчет за съответствие със стандарти и норми за платформи, базирани на Hadoop, сред които InfoSphere BigInsights и Cloudera. С подобрения IBM Security Key Lifecycle Manager клиентите ще могат по-лесно да криптират данни.

Сред новите продукти, които IBM представя, е IBM Security Access Manager for Cloud and Mobile. С него клиентите ще осъществяват контрол върху сигурността на мобилните устройства. Подобреният софтуер IBM Endpoint Manager for Mobile Devices ще помогне на организациите да създадат среда за предпазване на данни от мобилни устройства и приложения. С тези предложения IBM цели да предостави по-добър контрол на потребителите на мобилни устройства, за да могат ефективно да защитят личните си данни.

Като част от новите и подобрени продукти IBM представя интегрирани решения, предназначени за повишаване на сигурността в облачна среда. С тях клиентите ще разполагат с унифицирана архитектура за събиране, съхранение, анализиране и търсене на данни за извършени регистрации, открити вируси и заплахи в различни системи в облачната среда. Решенията на IBM, предназначени за тези цели са: IBM SmartCloud for Patch Management; IBM Security Access Manager for Cloud and Mobile, IBM Security Privileged Identity Manager; QRadar SIEM and QRadar Log Manager.

IBM въвежда подобрения  в IBM Security zSecure - мейнфрейм решение за сигурност, с което компаниите ще повишат защитата на своите облачни и виртуални среди и ще автоматизират процеси свързани с администриране и отчетността за съответствие със стандарти и норми.

Според проучване  на IBM, проведено през 2012 - IBM Global Reputational Risk and IT Survey, висшите мениджъри в световен мащаб определят ИТ рисковете, свързани с нелегален достъп до бази данни и използване на новите технологии (социални медии, мобилни устройства), като основен проблем. Контролът върху сигурността на тези нови технологии не е по-ограничен, тъй като организациите не са имали време да се адаптират напълно към тях сочи проучването. Поради тази причина IBM инвестира в разработване на решения, с които цели да допринесе за увеличаване на сигурността на мобилните и облачни технологии на организациите и тяхното адаптиране към новите предизвикателства.


Web-BG Pipe.bg Dobavi.com Ping.bg Lubimi.com Digg del.icio.us svejo.net

Напиши своя коментар* Всички полета са задължителни