Тechno Мobile

 

За контакт: editor@techno-mobile.eu

Партньори

Съветите на спеца

Анализ на
Индъстри Уоч
виж новината
Пазарът на широколентов достъп в ЕС достига коефициент на проникване от 24% през 2009 г. В България проникването на броудбенд достъпа е над 2 пъти по-ниско от средното...
Държавните институции в България трябва да защитават повече честните играчи на телеком пазара. Държавата може да приложи още по-ефективно действащото законодателство...
TIBCO
експертиза
виж новината
Влияние в
интернет
виж новината
TIBCO експерти на Мусала Софт участват в проект на най-големия катарски мобилен оператор QTel. Екипът BusinessWorks специалисти работи по интеграционната инициатива...
Българите са най-влиятелни в интернет на ЦИЕ, следвани от Румъния, Сърбия, Турция, Молдова, Гърция и Македония. Сред първите 15 най-влиятелни лидери в ЦИЕ има 6...
Eвропейски
фондове
виж новината
Днес се състоя форум, организиран от програмата EUGA (European Union Grant Advisors) и Майкрософт България, на който се дискутираха предизвикателствата пред...
Българската консултантска компания Балкан Сървисис организира обучение на тема “Стратегическо управление чрез ефективна система за анализ и репортинг”. Курсът ще се...
Няколко събития през последните дни и една предстояща премиера са на път да разместят пластовете в сектора на мобилните операционни системи.
Софтуерното подразделение Сирма Мобайл, което е част от Сирма Груп Холдинг, завърши успешно поредица от тестове на работата на своя платформа за управление на...
... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ...